Santiniho kaple vede na úvod
 

Běstvinka: Základní informace

Letní odborné soustředění Běstvinka je určeno pro přírodovědně nadané školáky ve věku do 15 let, kteří se ještě nemohou účastnit LOS Běstvina. Soustředění je nabito hrami, soutěžemi, sportem a odborným přírodovědně laděným programem.

Podrobnější info na www.bestvinka.cz

 

Běstvinka