Santiniho kaple vede na úvod

Daniel Bohutínský

Běstvina je zrcadlo Danova života. Pomineme-li několik bezvýznamných přednášek, táboráků a terénních exkurzí, stihl se Dan za poslední 10 let na Běstvině zamilovat, oženit a rozmnožit. Navíc tam zasadil i strom. Stejně jako řada jiných bioúčastníků před ním, zběhl i Dan od biologie k lékařským vědám. Po dostudování Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se začne starat o porodní cesty svých pacientek a miminka, která se tamtudy poderou ven.

Pochází ze Dvora Králové nad Labem a možná že právě mizerné vlakové spojení z/do jeho rodného města zapříčinilo, že z Dana vyrostl náruživý stopař, který dosud prostopoval sedmadvaceti státy Evropy. Dříve byl Dan aktivním uživatelem blíže neurčené mobilní workoutové aplikace, avšak od doby, co je otcem, svou energii směřuje jinam než do kliků s tlesknutím. Na Běstvině má obvykle na starosti oddíl a přednášky z histologie.

Jan Martínek

Biologicky zvaný Mumínek (bílý) má své ortogonální dvojče (tzv. Mumínka černého). Pochází z velkolíhně talentů v Ostrově nad Ohří. Studuje experimentální biologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na Běstvině se často vyskytuje poblíž laboratoře.

Mumínek je umělecky nadaný jedinec. Dobře si rozumí s fotografickou technikou, mikroskopy a vyzná se v práci s fluorescenčními barvivy. Tyto dovednosti mu dohromady vynesly řadu ocenění za mikrofotografii. Je též chovatelem tří potkanů, přestože nefluoreskují. V souvislosti s nimi ale příliš tvůrčího smýšlení neprojevil, neboť potkani mají místo jmen čísla. Nebo jména ve formě čísel? Dva, tři, čtyři.


Tereza Nedvědová

Pochází z Českých Budějovic, kde by chtěl žít každý. Mnohem víc času ale tráví v Praze, kde studovala biologii a medicínu. Zda chtěla léčit kupříkladu miříkovité rostliny nebo léčit rostlinami miříkovitými, není známo. Nyní je z Terezy kardiolog.

Díky atletické průpravě předběhne na Běstvině úplně všechny. Během populárních biologicko-chemických utkání ve volejbale zastrašuje chemiky exkluzivní kolenovou ortézou, nikdo však nikdy nezapochyboval, že i bez ortézy by podávala ohromující volejbalové výkony!


Bývalí členové týmu

Během let se mezi běstvinskými biooddíláky vystřídala spousta kamarádů. Mezi nimi i: