Santiniho kaple vede na úvod
 

Výběr účastníků ChO a BiO na Běstvinu 2019

publikováno v květnu 2019

napsal Houser a MHK

Už víme, kdo letos pojede na Běstvinu.

V chemické sekci byli na Běstvinu vybráni účastníci krajských kol s garantovanou účastí. Další výběr probíhal podle bodového zisku v krajském kole. V kategorii A dostali přednost třeťáci. Někteří studenti byli přesunuti do jiné kategorie, které se účastnili (zejména z B do C). V biologické sekci byli vybráni účastníci ústředního kola Biologické olympiády, kteří nejsou v maturitním ročníku, a vítězové a vicevítězové krajských kol kategorie B.

Další informace k účasti na Běstvině (organizační pokyny, platba, co sebou, návratka, potřebné dokumenty atd.) budou vybraným studentům zaslány e-mailem.

Pokud se někdo z vybraných studentů nemůže nebo nechce zúčastnit, nebo se nemůže účastnit celého soustředění, oznamte to prosím bezodkladně Tajemnici ChO na adrese zuzana.kotkova@vscht.cz, ať můžeme oslovit náhradníky.

zpět na blog