Na Běstvině přednáší

Každoročně Běstvinu navštíví přední odborníci v biologických a chemických vědních disciplínách. Kromě účasti v různých sociálně-kulturních aktivitách pravidelně přednáší:

 • prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.
  • Ústav Markomolekulární chemie AV ČR, Praha
 • RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. Ing Jaroslav Kvíčala, CSc.
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.
  • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Ing. Petra Ménová, Ph.D.
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
 • Mgr. Martin Obr
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.
  • Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická Univerzita v Liberci
 • doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
  • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • a další.

 

Mimo pravidlené přednášející Běstvina každý rok přivítá některé z celebrit současné nejen vědecké scény:

 • Ing. Dana Drábová, Ph.D.
  • jaderná fyzička
  • předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
  • fyzikální chemik, expředseda Akademie Věd ČR
  • Ústav chemických procesů AV ČR
 • prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
  • fyzikální chemik, děkan Přf UK
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • RNDr. Jiří Grygar, CSc.
  • astrofyzik
  • Fyzikální ústav AV ČR, Praha
 • prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c.
  • teoretický chemik, nositel Národní ceny Česká hlava za rok 2008
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
 • doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
  • zoolog
  • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
  • fyzioložka a biochemička, expředsedkyně Akademie Věd ČR
  • Fyziologický Ústav AV ČR, Praha
 • prof. RNDr. Pavel Jungwirth, DSc.
  • teoretický chemik
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
 • prof. RNDr. Jan Konvalinka, DSc.
  • biochemik, prorektor Univerzity Karlovy v Praze
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Mgr. Jan Macek
  • entomolog, kurátor sbírek Národního muzea
  • Národní muzeum v Praze
 • prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
  • biochemička
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. RNDr. Václav Pačes, CSc.
  • biochemik, expředseda Akademie Věd ČR
  • Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
 • MUDr. Lukáš Pollert
  • lékař, olympijský medailista v kanoistice
  • Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
  • botanik
  • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Petr Velenský
  • kurátor plazů
  • Zoologická zahrada v Praze
 • prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.
  • teoretický chemik, expředseda AV ČR
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha
 • a další.