Santiniho kaple vede na úvod
 

Registrace 2020

Registrace všech zájemců – chemiků i biologů – bude probíhá pomocí elektronického formuláře https://akce.vscht.cz/bestvina. Elektronickou registraci musí provést všichni zájemci, tedy i ti, kteří mají garantovanou účast.

Chemická olympiáda

Registrace zájemců probíhá do 1. června 2020.

Kategorie A, E – účastnit se mohou pouze účastníci krajských kol. Garantovanou účast má prvních 16 účastníků Národního kola v kategorii A (pro které na Běstvině proběhne výběr na 52. IChO) a vítěz kategorie E. Další účastníci budou vybíráni podle bodových zisků ze zájemců z třetích ročníků do naplnění kapacity oddílu.

Kategorie B – účastnit se mohou pouze studenti přihlášení k řešení kategorie B, kteří vypracovali domácí část školního kola. Zájemci o účast na Běstvině budou pozváni na výběrový test, který se bude konat v sobotu 6. června na vybraných vysokých školách. Výběr proběhne na základě bodových zisků tohoto testu.

Kategorie C – účastnit se mohou pouze studenti, kteří se účastnili školního kola (včetně kontrolního testu) kategorie C a výsledky mají zapsané v databázi. Způsob výběru bude zvolen podle počtu přihlášených zájemců.

Kategorie D – sesterského soustředění Běstvinka (www.bestvinka.cz) se mohou účastnit studenti, kteří se účastnili okresního kola kategorie D a výsledky mají zapsané v databázi. Výběr proběhne na základě bodových zisků v okresním kole.

Biologická olympiáda

Registrace zájemců probíhá do 6. června 2020.

Kategorie A, B – účastnit se mohou soutěžící, kteří absolvovali školní kolo a byli pozváni do krajského kola. Pro kategorii A je na soustředění povolena účast i studentům 4. ročníku, resp. čerstvým absolventům středních škol. Z účastníků bude v průběhu soustředění vybrána čtveřice reprezentantů pro Mezinárodní biologickou olympiádu (IBO) za předpokladu, že se jí bude v polovině srpna Česká republika účastnit. Termín LOS I je 27. 6. – 11. 7. 2020. Výběr proběhne na základě bodových zisků online testu, který proběhne v neděli 7. června. Podrobnosti jsou (nebo budou) zveřejněny na webu www.biologickaolympiada.cz.

Kategorie C, D – účastnit se mohou soutěžící, kteří absolvovali školní kolo a byli pozváni do okresního kola. Termín LOS II je 11. – 25. 7. 2020. Výběr proběhne na základě bodových zisků online testu, který proběhne v neděli 7. června. Podrobnosti jsou (nebo budou) zveřejněny na webu www.biologickaolympiada.cz.