Santiniho kaple vede na úvod
 

Registrace

Registrace probíhá v několika fázích a liší se pro chemickou a biologickou sekci.

Chemie

Po krajských kolech je zpřístupněn elektronický registrační formulář na webu chemické olympiády. Vítěz kategorie A a první dva soutěžící kategorií B a C obdrží na krajském kole pozvánku garantující účast na soustředění. Elektronickou registraci musí provést všichni zájemci, tedy i ti, kteří mají účast garantovanou. Obyčejně na přelomu května a června jsou na základě bodových zisků v krajských kolech vybráni účastníci a kontaktováni sekretariátem chemické olympiády.

Biologie

Podrobnosti neelektronické registrace lze najít před soustředěním na webu biologické olympiády. Z každého kraje se mohou účastnit první dva soutěžící kategorie B. Další místa jsou obsazena dle bodových zisků zájemců v krajských kolech olympiády. Zájemci z kat. A (pouze nematuritní ročníky) bývají obvykle vybráni v průběhu Ústředního kola v květnu.