Santiniho kaple vede na úvod
 

Registrace 2022

Registrace všech zájemců – chemiků i biologů – probíhá pomocí elektronického formuláře https://akce.vscht.cz/bestvina. Elektronickou registraci musí provést všichni zájemci, tedy i ti, kteří mají garantovanou účast.

Chemická olympiáda

Registrace zájemců probíhá do 15. května 2022.

Kategorie A, E – účastnit se mohou pouze účastníci krajských kol. Garantovanou účast mají vítězové v kategorii A. Další účastníci budou vybíráni podle bodových zisků ze zájemců z třetích ročníků (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) do naplnění kapacity oddílu.

Kategorie B – účastnit se mohou pouze účastníci krajských kol. Garantovanou účast mají vítězové na prvních dvou místech. Další účastníci budou vybíráni podle bodových zisků do naplnění kapacity oddílu.

Kategorie C – účastnit se mohou pouze účastníci krajských kol. Garantovanou účast mají vítězové na prvních třech místech. Další účastníci budou vybíráni podle bodových zisků do naplnění kapacity oddílů.

Kategorie D – sesterského soustředění Běstvinka (www.bestvinka.cz) se mohou účastnit studenti, kteří se účastnili okresního nebo krajského kola kategorie D. Přednost mají účastníci krajských kol, garantovanou účast mají vítězové krajských kol na prvních třech místech. Další účastníci budou vybíráni podle bodových zisků v krajském, případně okresním kole do naplnění kapacity oddílů.

Biologická olympiáda

Registrace zájemců probíhá do 22. května 2022.

Kategorie A – registrovat se mohou všichni soutěžící, kteří byli vybráni do letošního Ústředního kola BiO a zároveň nejsou maturanty, budou vybírání podle bodového zisku v Ústředním kole do naplnění kapacity oddílu.

Kategorie B – registrovat se mohou nejlepší soutěžící krajských kol. Garantovanou účast mají vítězové na prvních dvou místech. Další účastníci budou vybíráni podle bodových zisků a krajské příslušnosti do naplnění kapacity oddílu.

Kategorie C, D – registrace neprobíhá na těchto stránkách, přejděte na www.bestvinka.cz. Účastníci tam pak budou vybíráni podle bodových zisků v krajském kole BiO a krajské příslušnosti do naplnění kapacity oddílů.