Santiniho kaple vede na úvod

Petr Holzhauser

Důvěrně známý Houser reprezentoval ČR na 28. Mezinárodní chemické olympiádě v Moskvě, kde vytěžil, mimo jiné i ze svých předchozích účastí na LOS v Běstvině, stříbrnou medaili.

V současnosti se na VŠCHT v Praze věnuje elektrochemii na pomezí analytické a anorganické chemie a předsedá Ústřední komisi Chemické olympiády. Je vyhlášený gurmán a germán. Jeho snahy zavádět germanismy na LOS v Běstvině se ostaním pohodlně daří korigovat, avšak v zavádění gurmanismů ho plně podporují. Odborný program chemické sekce je plně v jeho režii.

Jan Kotek

K seznámení Honzy Kotka s Běstvinou došlo v roce 1991, kdy tam přijel jako mladý a nepříliš úspěšný řešitel krajského kola kategorie C. Nicméně právě tento tábor v něm zažehl lásku k chemické olympiádě a k chemii vůbec, a rozhodl tak o jeho dalším studijním a profesním směřování. Od té doby jezdí na Běstvinu nepřetržitě, až dospěl k funkci hlavního vedoucího, kterou zastává již několik posledních let.

Honza pracuje na Katedře anorganické chemie PřF UK v Praze, kde se věnuje bádání na poli koordinačních sloučenin a jejich významu pro medicinální aplikace. Na Běstvině cíleně omezuje germanismy zaváděné Cigim, Tomem a Houserem. Spolu s hospodářkou Zuzkou pak (v rámci finančních možností daných rozpočtem) gurmanizuje jídelníček.


Zuzana Kotková

Zuzka Kotková, profesí chemička (studentka doktorského studia na Katedře anorganické chemie PřF UK v Praze), nyní hlavně matka, je hlavní hospodářkou LOS v Běstvině.

Svou averzi k tučným masům, knedlíkům a koprové omáčce uplatňuje při proškrtávání jídelníčku zděděného z minulých let. Proto můžete na táboře zapomenout na flaxa-knedlo-uho, a máte šanci vychutnat např. fusilli s kuřecími kousky na bazalce v sýrové omáčce, zapečený rajčatovo-brokolicovo-sýrový mls či filet z pangasia na smetaně.

Jan Němec

Honzovy kroky po tříletém běstvinském působení vedly na 3. lékařskou fakultu UK, kde nabyl dostatek vědomostí a zkušeností, aby se nyní mohl na LOS v Běstvině starat o marody. Mnoho jich většinou nebývá, k Honzově oblíbené činnosti proto patří tahání klíšťat z lesu-chtivých a louky-chtivých biologů.

Přestože je Němec, je Moravák jak poleno, což kromě mluvy často potvrzuje nějakým pěkným kouskem moravské slaniny či jinými pro Moravu typickými dobrotami. Rád se účastní bojů o BBTS (běstvinská basketbalová tribuna slávy), nutno podotknout, že ve dnech, kdy mu to jeho bolavé koleno dovolí, velmi úspěšně.


Petr Šíma

Petr Šíma je v současné době koordinátorem biologického programu Běstviny. Přes různé funkce v Biologické olympiádě (nyní přešel z vedení pracovní skupiny CD na post vedení pracovní skupiny AB) na Běstvinu invadoval poměrně v pokročilém věku. Z pouhého parazita se stal v roce 2014 programákem druhého běhu, malé Běstviny, rok na to povýšil na velkou.

Učí v Praze na Gymnáziu Botičská, takže se mu díky tomu občas dostanou pod ruku šikovní olympionici i ve škole. Ve Stanici přírodovědců DDM vede už dlouhá léta kroužek biologie pro středoškoláky, v Praze organizuje přednášky pro soutěžící v Biologické a Chemické olympádě.